Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
 
ANA SAYFA
AVUKAT ALIM İLANI (15.06.2017 )
14 Haziran 2017 09:56:12
İLAN / KADRO DUYURULARI - MESUT KARAMAN

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca (sözlü sınav yöntemi ile) Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere 4 (dört) adet Avukat alınacaktır. İlana ait bilgiler ekte yer almaktadır.

Not 1: İlanımız 15.06.2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

Not 2: İlana süresi içerisinde şahsen veya posta yoluyla başvurulabilir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Not 3: Ayrıca ilanımız Devlet Personel Başkanlığının WEB sayfasında da yayımlanmıştır.

http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?cc62723d-a099-4467-a8ba-07479e5268b8

Döküman/Dosya
gaziantep-universitesi-avukat-alim-ilani11464.pdf
Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu